Produkty dla firmy

Dr.Web Desktop Security Suite

Ochrona stacji roboczych, klientów serwerów terminalowych i wirtualnych, klientów systemów wbudowanych

 • Dr.Web dla Windows
 • Dr.Web dla Linux
 • Dr.Web dla Mac OS X
 • Skanery konsolowe
Dr.Web dla Windows, MS DOS, OS/2

Dr.Web dla Windows

Ochrona stacji roboczych, klientów systemów wbudowanych, klientów serwerów 
terminalowych
i wirtualnych

Zalety
Certyfikaty
Dr.Web dla Windows posiada certyfikaty zgodności FSKTiE oraz FSB. To oznacza, że produkt ten może być wykorzystywany w organizacjach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. Dr.Web dla Windows spełnia wszystkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, jakie są stawiane programom antywirusowym. Może być stosowany w sieciach zapewniających maksymalny poziom zabezpieczenia.

Elastyczne udzielanie licencji
Dr.Web dla Windows posiada maksymalnie elastyczny i wielowariantowy system udzielania licencji. Klient nabywa tylko te komponenty zabezpieczenia, których potrzebuje, i nie przepłaca za niepotrzebne mu elementy całego rozwiązania, których nigdy nie będzie używał.

Scentralizowane zarządzania
Jeżeli konieczne jest scentralizowane zarządzanie ochroną stacji roboczych, to wymagana jest licencja na Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite. Centrum zarządzania działa jednakowo solidnie w sieciach o dowolnym rozmiarze i złożoności – od prostych, składających się z kilku komputerów, do dużych sieci intranetowych, liczących dziesiątki tysięcy węzłów.

Pełna ochrona przed istniejącymi zagrożeniami
Dr.Web dla Windows zapewnia doskonałą ochronę przed większością istniejących zagrożeń. Wyjątkowa jakość leczenia i wysoki poziom samoochrony nie dają szansy wirusom
i innym złośliwym obiektom na przeniknięcie
do chronionej sieci. Wbudowana zapora sieciowa (Firewall) i funkcja Kontroli biura (licencja „Ochrona kompleksowa”) uniemożliwiają wirusom dostanie się do systemów operacyjnych i programów, a oprócz tego zapewniają doskonałą kontrolę pracy zainstalowanych aplikacji.

Większa wydajność
pracowników
Wdrożenie komponentów Dr.Web dla Windows daje błyskawiczny pozytywny rezultat. Zmniejszenie ilości spamu (licencja „Ochrona kompleksowa”) praktycznie do zera pozwala pracownikom firmy pracować jeszcze bardziej skutecznie – teraz ważne wiadomości nie gubią się wśród niechcianej korespondencji. Zainfekowanie komputerów sieci nie jest już możliwe – to oznacza, że nie będzie już przestojów w pracy przedsiębiorstwa, które wcześniej mogły się pojawiać na czas odtwarzania informacji utraconych z powodu wirusów.

Zachowanie reputacji firmy
Wdrożenie Dr.Web dla Windows nie pozwala przestępcom internetowym na to, by wykorzystać sieć lokalną jako źródła wirusów i spamu, które mogłyby trafić do klientów firmy. Użytkowanie produktu daje prawdziwą gwarancję utrzymania dobrej reputacji każdego przedsiębiorstwa jako solidnego partnera biznesowego.

Komponenty ochrony
Wykrycie wszystkich rodzajów zagrożeń
(skaner Dr.Web)

 • Szybkie, a przy tym niezwykle dokładne skanowanie pamięci operacyjnej, sektorów rozruchowych, dysków twardych i nośników wymiennych.
 • Neutralizacja wirusów, trojanów
i innych rodzajów złośliwego oprogramowania.
 • Obszerne bazy do wykrywania szpiegowskiego, potencjalnie niebezpiecznego oraz reklamowego oprogramowania,
narzędzi hakerskich i programów-żartów.
 • Ochrona w czasie rzeczywistym (monitor plików SpIDer Guard®)
 • Stały monitoring zdrowia komputera – na bieżąco przechwytuje odwołania do plików na dyskach twardych, dyskietkach, płytach CD/DVD/Blu-ray, kartach pamięci typu Flash
i Smart.
 • Wysoka odporność monitoringu plików
na próby zakłócenia jego pracy przez złośliwe oprogramowanie.
 • Przeciwdziałanie rootkitom
(antyrootkit Dr.Web Shield™)
 • Doskonała ochrona systemu przed wirusami wykorzystującymi technologie rootkit i potrafiącymi ukrywać swoją obecność w zainfekowanym systemie.
 • Neutralizacja rootkitów złożonych (Shadow.based (Confiсker), MaosBoot, Rustock.C, Sector).
 • Zdrowa poczta bez wirusów
(monitor poczty SpIDer Mail®)
 • Antywirusowe skanowanie poczty na bieżąco za pomocą protokołów SMTP/POP3/NNTP/IMAP4 nie wpływa
na pracę użytkowanego programu pocztowego i nie wstrzymuje odbioru wiadomości.
 • Indywidualne reguły postępowania z każdym typem złośliwego oprogramowania – wirusami, oprogramowaniem potencjalnie niebezpiecznym i reklamowym, narzędziami hakerskimi, płatnymi dialerami, programami-żartami.
 • Analiza składu wiadomości i czasu ich wysyłki pozwala wykrywać oznaki aktywności wirusowej i unikać masowych rozsyłek wiadomości przez robaki pocztowe.
 • ... bez spamu i niechcianych wiadomości (Antyspam Dr.Web)
 • Skanowanie poczty przychodzącej i wychodzącej następuje w czasie rzeczywistym.
 • Antyspam pracuje niezależnie od użytkowanego programu pocztowego i nie wstrzymuje odbioru poczty.
 • Antyspamu nie trzeba konfigurować – swoją pracę zaczyna automatycznie wraz z odbiorem pierwszej wiadomości.
 • Dzięki różnym technologiom filtracji istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo rozpoznania spamu oraz wiadomości typu phishing, pharming, scamming i bounce.
 • Ochrona przed dostaniem się w botnety – nie ma obawy, że dostawca zablokuje dostęp do Internetu w przypadku rozsyłania spamu.
 • Przefiltrowane wiadomości nie są usuwane, lecz przenoszone do specjalnego katalogu w programie pocztowym; w wolnym czasie można sprawdzić, czy nie zostały błędnie zakwalifikowane.
 • Moduł analizatora spamu jest całkowicie niezależny; nie trzeba go łączyć z zewnętrznym serwerem, nie wymaga też dostępu do określonej bazy danych, co pozwala istotnie zmniejszyć ruch w sieci.
 • Tarcza ochronna przed zagrożeniami internetowymi
(antywirus web SpIDer Gate™)
 • Moduł SpIDer Gate™ przejrzyście skanuje w czasie rzeczywistym wchodzący i wychodzący przepływ HTTP, przechwytuje wszystkie połączenia HTTP, dokonuje filtracji danych, automatycznie blokuje zainfekowane strony w dowolnej przeglądarce internetowej, skanuje pliki w archiwach, chroni przed zasobami internetowymi grożącymi phishingiem oraz innymi niebezpiecznymi zasobami internetowymi.
 • Praca SpIDer Gate nie jest zależna od używanej przeglądarki.
 • Filtrowanie praktycznie nie wpływa na wydajność komputera, szybkość połączenia internetowego ani na ilość przesyłanych danych.
 • W trybie „domyślnym” nie jest wymagana żadna konfiguracja: SpIDer Gate zaczyna skanowanie od razu po zainstalowaniu w systemie.
 • Monitoring korzystania z Internetu (Kontrola biura Dr.Web).
 • Blokada dostępu pracowników do niepożądanych,
z punktu widzenia kierownictwa, stron internetowych.
 • Blokada stron internetowych wchodzących w skład 10 grup tematycznych (broń, narkotyki, gry, pornografia i inne).
 • Zakaz używania pamięci przenośnych (dysków typu Flash, urządzeń USB), urządzeń sieciowych oraz oddzielnych plików i katalogów – dodatkowa możliwość zabezpieczenia informacji przed usunięciem lub kradzieżą przez przestępców internetowych.
 • Ochrona przed atakami sieciowymi
(zapora sieciowa Dr.Web)
 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz, zapobieganie wyciekom ważnych danych przez sieć, blokada podejrzanych połączeń na poziomie pakietów i aplikacji.
 • Filtrowanie na poziomie aplikacji pozwala na kontrolowanie dostępu konkretnych programów i procesów do zasobów sieciowych oraz na rejestrowanie informacji o próbach dostępu w dzienniku aplikacji.
 • Filtrowanie na poziomie pakietów pozwala na kontrolowanie dostępu do Internetu niezależnie
od programów inicjujących połączenie.
Dziennik filtracji pakietów przechowuje informacje
o pakietach przekazanych przez interfejsy sieciowe.

Wymagania systemowe
Obsługiwane systemy operacyjne

 • Windows 7/Vista/XP/2000 SP4 + Rollup 1
(systemy 32- i 64-bitowe). Przestrzeń na twardym dysku
 • Potrzeba co najmniej 250 MB wolnego miejsca na dysku na instalację wszystkich komponentów Dr.Web:
 • plik instalacyjny zajmuje maksymalnie 70 MB;
 • pliki tymczasowe, które zostaną usunięte automatycznie po zakończeniu instalacji, zajmują maksymalnie 90 MB.

Przydatne linki
Opis: 
http://products.drweb.com/win/workstations

Antywirus Dr.Web dla Mac OS X

Ochrona bazowa przed wirusami i innymi złośliwymi programami stworzonymi w celu infekowania nie tylko Mac OS X, ale i innych systemów operacyjnych
Zalety

 • Komfortowe Centrum zarządzania.
 • Duża szybkość skanowania.
 • Możliwość tworzenia własnych profili skanowania.
 • Doskonała ochrona w czasie rzeczywistym.
 • Minimalne obciążenie zabezpieczanego systemu.
 • Niewielki ruch sieciowy przy aktualizacjach.
 • Różnorodne konfiguracje.
 • Łatwość zarządzania.
 • Nowoczesny i wygodny interfejs.
 • Najważniejsze funkcje
 • Skanowanie obiektów autouruchamiania, wymiennych nośników informacji, dysków sieciowych i dysków logicznych, formatów pocztowych, plików i katalogów, w tym spakowanych i zarchiwizowanych.
 • Szybkie skanowanie: pełne i częściowe.
 • Skanowanie antywirusowe ręczne, automatyczne lub na podstawie wcześniej stworzonego harmonogramu.
 • Ochrona ustawień monitora SpIDer Guard® za pomocą hasła chroniącego przed nieautoryzowanymi zmianami.
 • Podejmowanie działań wobec zainfekowanych i podejrzanych obiektów oraz obiektów innego rodzaju, łącznie z leczeniem, przeniesieniem do kwarantanny i usunięciem,
w tym również wtedy, gdy nie można było wykonać wybranego wcześniej działania.
 • Wyłączenie ze skanowania ścieżek i plików wskazanych przez użytkownika.
 • Wykrywanie i usuwanie wirusów ukrytych w formatach
nieznanych programów do pakowania.
 • Rejestrowanie czasu zdarzenia, obiektu skanowania
i rodzaju podjętego w związku z nim działania.
 • Instalacja aktualizacji: automatyczna (zgodnie z harmonogramem) lub na żądanie.
 • Automatyczne powiadomienie (w tym z użyciem powiadomień dźwiękowych) o zdarzeniach wirusowych.
 • Izolacja zainfekowanych plików w kwarantannie z możliwością oznaczenia czasu przechowywania obiektów
w kwarantannie i jej maksymalnego rozmiaru.
 • Leczenie, odzyskiwanie lub usuwanie przeniesionych do kwarantanny obiektów.
 • Prowadzenie szczegółowego raportu pracy.
 • Dostępność modułów w formie narzędzi wiersza polecenia, z możliwością ich integracji z Apple Scripts używanymi do obsługi systemu.
 • Wymagania systemowe
 • Mac OS X 10.4 lub w wyższej wersji (systemy 32- i 64-bitowe).
 • Procesor Intel.
 • 128 MB pamięci operacyjnej.
 • 120 MB wolnego miejsca na dysku.
 • Dostęp do Internetu - w celu dokonania rejestracji i uzyskania aktualizacji.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/mac

Antywirus Dr.Web dla Linux

Ochrona bazowa przed wirusami

Najważniejsze funkcje

 • Wykrywanie i neutralizowanie wirusów oraz innych złośliwych obiektów na dysku twardym i nośnikach wymiennych.
 • Identyfikacja wirusów w archiwach o dowolnym poziomie zagnieżdżenia oraz w obiektach spakowanych.
 • Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych, również nieznanych, za pomocą technologii FLY-CODE™.
 • Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami, możliwa dzięki technologii bezsygnaturowego wykrywania Origins Tracing™ i inteligentnego analizatora heurystycznego Dr.Web.
 • Szybkie skanowanie: pełne, częściowe lub niestandardowe, określone przez użytkownika.
 • Stały monitoring zdrowia komputera – na bieżąco przechwytuje odwołania do plików na dyskach twardych, dyskietkach, płytach CD/DVD/Blu-ray, kartach pamięci typu Flash i Smart.
 • Ochrona własnych komponentów przed próbami zakłócenia pracy antywirusa przez złośliwe oprogramowanie.
 • Izolacja zainfekowanych obiektów w kwarantannie
z możliwością ich przywrócenia; funkcja ograniczenia rozmiaru kwarantanny.
 • Gromadzenie wszystkich danych statystycznych dotyczących pracy antywirusa.
 • Automatyczne aktualizacje: zaplanowane i na żądanie.
 • Zalety
 • Komfortowe Centrum zarządzania.
 • Możliwość skanowania na bieżąco.
 • Konfiguracja skanowania przez użytkownika.
 • Regulowana kwarantanna.
 • Automatyczne aktualizacje.
 • Nowoczesny interfejs.
 • Wymagania systemowe
 • Platforma: pełna obsługa systemu
poleceń procesora architektury х86 w trybach 32- i 64-bitowym.
 • Co najmniej 154 MB wolnego miejsca na dysku + 70 MB dla każdego użytkownika.
 • System operacyjny: dystrybucje GNU/Linux z jądrem w wersji 2.6.x.
 • Dostęp do Internetu - w celu dokonania rejestracji
i uzyskania aktualizacji.

Przydatne linki Opis: http://products.drweb.com/linux

Skanery konsolowe Dr.Web

Ochrona antywirusowa z rozszerzonymi możliwościami jej automatyzacji
 dla doświadczonych użytkowników

Skanery konsolowe Dr.Web, bez graficznego interfejsu, wykorzystują ogólną bazę wirusów
i moduł wykrywania Dr.Web; przeznaczone są do pracy w systemach operacyjnych MS DOS, OS/2 i Windows. Do zarządzania ochroną antywirusową niezbędne jest doświadczenie w pracy z wierszem poleceń.
Zalety

 • Minimalne wymagania systemowe – skanery bardzo dobrze pracują nawet w systemach wbudowanych i są w stanie zabezpieczać komputery poprzednich generacji o małej mocy.
 • Komfort w skanowaniu – administrator może wybrać skanowanie „ręczne” lub zaplanowane.
 • Leczenie zainfekowanych stacji roboczych i serwerów, w tym niedostępnych w sieci.
 • Bardzo duża odporność na wirusy i możliwość instalacji na zainfekowanych komputerach.
 • Automatyzacja codziennych prac z wykorzystaniem ogromnych możliwości wiersza poleceń.
 • Gwarancja usunięcia wirusów nieznanych Dr.Web lub wirusów nieznanego formatu, znajdujących się w archiwach.
 • Możliwość uruchomienia z dowolnego zewnętrznego nośnika (płyty CD lub nośnika USB).

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/console

Skrót aktualności

03 grudnia 2012

Powstała polska wersja strony internetowej nt. darmowego narzędzia Dr.Web CureIt!...

20 sierpnia 2012

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że od dnia 01.08.2012 firma...

20 sierpnia 2012

Od dnia 02.08.2012 do 13.08.2012 czterech naszych pracowników otrzymało certyfikaty...

więcej nowości »