Produkty dla firmy

Dr.Web Mail Security Suite

Ochrona poczty

 • Dr.Web dla serwerów
 pocztowych i bram internetowych UNIX
 • Dr.Web dla MS Exchange
 • Dr.Web dla IBM Lotus Domino (Windows, Linux)
 • Dr.Web dla serwerów pocztowych Kerio (Windows, Linux)

Dr.Web dla serwerów pocztowych i bram internetowych UNIX

Ochrona antywirusowa i antyspamowa ruchu pocztowego w sieci, przechodzącego przez serwery sterowane przez UNIX (Linux/FreeBSD/Solaris(x86))
Zalety

 • Zgodność z wymaganiami rosyjskiego ustawodawstwa.
 • Możliwość elastycznej konfiguracji zgodnie z potrzebami użytkowników.
 • Brak wysokich wymagań dotyczących kwalifikacji administratora.
 • Duża szybkość odpowiedzi.
 • Dodatkowe zalety Antyspamu Dr.Web.
 • Ochrona informacji poufnych.
 • Komfort w administrowaniu.
 • Otwartość.
 • Możliwość podłączenia nieograniczonej liczby dodatków.
 • Najważniejsze funkcje
 • Filtrowanie wiadomości pocztowych pod kątem wirusów i spamu.
 • Rozpakowanie wiadomości pocztowych i analiza wszystkich
ich komponentów.
 • Prawidłowa obsługa większości znanych rodzajów archiwów, w tym wielotomowych i samorozpakowujących się (SFX).
 • Białe i czarne listy.
 • Konfigurowalne powiadomienia.
 • Prowadzenie statystyki uwzględniającej wszystkie aspekty pracy systemu.
 • Ochrona pracy własnych modułów przed uszkodzeniami.

Zgodność z wymaganiami rosyjskiego ustawodawstwa.
Dla serwerów pocztowych UNIX Dr.Web posiada certyfikaty zgodności FSKTiE i FSB.
Dzięki temu produkt może być wykorzystywany w organizacjach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa, w tym w ramach podsystemu ochrony antywirusowej w systemach informatycznych danych osobowych (SIDO) klasy K1. Możliwość archiwizowania wszystkich wiadomości pocztowych pozwala również stosować produkt w ramach systemów informacyjnych instytucji kredytowych. Możliwość elastycznej konfiguracji zgodnie z potrzebami użytkowników.
Do konfigurowania Dr.Web dla serwerów pocztowych UNIX można stosować reguły. To znacznie zwiększa elastyczność produktu i korzystnie odróżnia go od konkurencyjnych odpowiedników, do konfiguracji których stosuje się parametry statystyczne pliku konfiguracyjnego. Filtrowanie i zmiana wiadomości następuje w zależności od obowiązujących polityk. Administrator może jednak stosować oddzielne reguły obsługi, nie tylko dla różnych użytkowników i grup, ale w rzeczywistości i dla każdej wiadomości. Dzięki temu produkt jest w stanie spełniać wszelkie wymagania korporacyjne odnośnie do poziomu bezpieczeństwa informacyjnego, co jest niezwykle ważne w świetle obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.
Brak wysokich wymagań dotyczących kwalifikacji administratora
Bez względu na bogactwo funkcji, produkt Dr.Web dla serwerów pocztowych UNIX nie wymaga czasochłonnej konfiguracji przed wprowadzeniem do eksploatacji.
Ponadto jest on dostarczany nie tylko jako produkt programowy,
ale i w zestawie programowo-sprzętowym Dr.Web Office Shield – serwera zaprojektowanego do pracy na zasadzie „zainstalowane i zapomniane”.

Duża szybkość odpowiedzi
Technologia skanowania wielowątkowego zapewnia dużą szybkość odpowiedzi systemu. W każdym przypadku wiadomości skanowane są na bieżąco, jednocześnie z obsługą wcześniej przyjętych plików. Dzięki temu użytkownicy końcowi mogą odbierać korespondencję praktycznie natychmiast.

Dodatkowe zalety Antyspamu Dr.Web
Nie wymaga przeszkolenia i skutecznie działa od momentu instalacji – w odróżnieniu od programów antyspamowych stworzonych z wykorzystaniem algorytmu Bayesa (Panda, Kaspersky).
Podjęcie decyzji o tym, czy dana wiadomość zostanie zakwalifikowana jako spam czy nie, nie jest zależne
od języka wiadomości.
Pozwala określać różne czynności dla różnych kategorii spamu.
Wykorzystuje własne czarne i białe listy, co pozwala zapobiegać naruszeniu dobrego wizerunku firmy poprzez umyślne wpisanie ich na listę niechcianych adresów.
Dopuszcza rekordowo małą liczbę błędnych kwalifikacji.
Wymaga aktualizacji nie częściej niż raz
na dobę – dzięki unikatowym technologiom rozpoznawania niechcianej poczty w oparciu o kilka tysięcy reguł, nie ma konieczności pobierania częstych i ciężkich aktualizacji.

Ochrona informacji poufnych
Produkt pozwala odzyskiwać wiadomości usunięte przez użytkowników ze swoich skrzynek pocztowych przez przypadek, a także prowadzić dochodzenia związane z wyciekiem informacji. Sprzyja temu możliwość zarządzania kwarantanną zarówno przez interfejs sieciowy, jak i poprzez specjalne narzędzie, a także możliwość archiwizacji wszystkich przechodzących wiadomości.

Komfort w administrowaniu.
Możliwość korzystania z interfejsu sieciowego, w celu konfiguracji i zarządzania produktem, umożliwia łatwe administrowanie ochroną z dowolnego miejsca na świecie.

Otwartość
Dr.Web dla serwerów pocztowych UNIX może zostać zintegrowany z rozwiązaniami innych producentów. Ponadto dzięki otwartemu API można do niego dodawać nowe funkcjonalności.

Możliwość podłączenia nieograniczonej liczby dodatków
Dr.Web dla serwerów pocztowych UNIX pozwala w nieograniczonym stopniu zwiększać funkcjonalność, a przy tym każdy opracowany dodatek współpracuje od razu ze wszystkimi obsługiwanymi serwerami poczty elektronicznej.
Obsługiwane dodatki:
Dr.Web – dodatek antywirusowej kontroli poczty za pomocą silnika antywirusowego Dr.Web.
vaderetro – dodatek filtrujący pocztę pod kątem spamu przez własną bibliotekę Vade Retro.
headersfilter – dodatek filtrujący wiadomości według nagłówków.
Dr.Web SMTP proxy
Dr.Web dla serwerów pocztowych UNIX z modułem Dr.Web SMTP proxy może być zainstalowany zarówno
w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ), jaki i wewnątrz systemu pocztowego. Dzięki temu, że serwer kontroli wiadomości pocztowych może być przeniesiony do DMZ, a serwer pocztowy odizolowany od Internetu, nawet w przypadku włamania do serwera przestępca internetowy nie dostanie się do ważnych dla firmy informacji. Istnieje pełna kontrola korespondencji zgodnie z protokołami SMTP/LMTP.

Najważniejsze możliwości

 • Ochrona przed atakami spamerów, dzięki możliwości ograniczenia parametrów sesji SMTP.
 • Ochrona przed zamaskowanym spamem, dzięki funkcji kontroli prawdziwości adresu IP.
 • Ochrona przed atakami hakerów – skuteczna obrona zarówno przed pasywnymi atakami (typu PLAIN, LOGIN itd.), jak i aktywnymi atakami bez sortowania ze słownikiem.
 • Ochrona przed pułapkami spamowymi.
 • Ochrona przed nieprawidłowo sformatowanymi wiadomościami.
 • Zmniejszenie ruchu w Internecie, dzięki ograniczeniu rozmiarów załączników.
 • Ograniczenie serwerów Open Relay.

 • Obsługiwane systemy operacyjne
 • Dystrybucje Linux z jądrem w wersji 2.4.x i wyższej.
 • FreeBSD w wersji 6.х i wyższej dla platformy Intel x86.
 • Solaris w wersji 10 dla platformy Intel x86.

Przydatne linki
Opis: 
http://products.drweb.com/mailserver/maild

Dr.Web dla MS Exchange

Antywirusowe i antyspamowe skanowanie ruchu w sieci, przekazywanego przez serwery pocztowe MS Exchange 2000/2003/2007/2010

Zalety

 • Możliwość wykorzystania w organizacjach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa — produkt całkowicie spełnia wymagania rosyjskiego ustawodawstwa i posiada certyfikaty zgodności FSKTiE oraz FSB.
 • Duże możliwości odnośnie do instalacji i dokładnej konfiguracji w zależności od potrzeb firmy.
 • Duża prędkość skanowania przy minimalnym obciążeniu systemu operacyjnego, dzięki czemu Dr.Web może doskonale funkcjonować na serwerach o praktycznie dowolnej konfiguracji.
 • Wsparcie koncepcji zadań serwera i agentów transportowych dla MS Exchange Server 2007/2010 — skanowanie wiadomości pod kątem obecności wirusów i spamu może być dokonywane zarówno na poziomie transportowym, jaki i na poziomie wsparcia interfejsu antywirusowego VSAPI. Dzięki temu zapewnia się optymalny poziom ochrony organizacji.
 • Wbudowany antyspam, nie wymagający przeszkolenia (działa od momentu instalacji), który istotnie zmniejsza obciążenie serwera i zwiększa wydajność pracowników firmy.
 • Możliwość filtracji zgodnie z czarnymi i białymi listami, co pozwala zarówno wyłączyć ze skanowania określone adresy, jak i zwiększać wydajność tego procesu.
 • Nowa możliwość elastycznego konfigurowania parametrów ochrony aplikacji przez zaporę sieciową, w dogodnym dla użytkownika trybie, za pomocą sieciowej konsoli administratora.
 • Możliwość filtrowania według rodzajów plików, co pozwala zmniejszyć wielkość ruchu sieciowego w firmie.
 • Mechanizm grupowania, dzięki któremu możliwe jest określanie różnorodnych parametrów dla różnych grup pracowników, co istotnie skraca czas instalacji systemu ochrony antywirusowej i upraszcza obsługę produktu.
 • Duża wydajność i stabilność pracy, dzięki funkcji skanowania wielowątkowego.
 • Unikatowe technologie wykrywania nieznanych (najnowszych) programów do pakowania i złośliwych obiektów.
 • W pełni automatyczne uruchamianie aplikacji (przy starcie systemu).
 • Wygodny system aktualizacji za pomocą harmonogramu zadań Windows.
 • Wyczerpująca dokumentacja.
 • Najważniejsze funkcje
 • Antywirusowe i antyspamowe skanowanie, w czasie rzeczywistym, wiadomości pocztowych, w tym załączonych plików.
 • Antywirusowy monitoring wiadomości w skrzynkach pocztowych użytkowników oraz plików w katalogach ogólnego dostępu.
 • Antywirusowa kontrola tranzytowego ruchu pocztowego, przechodzącego przez serwer MS Exchange.
 • Leczenie zainfekowanych plików.
 • Grupowanie użytkowników za pomocą ActiveDirectory.
 • Skanowanie z zastosowaniem zadanych parametrów: wybór maksymalnego rozmiaru i typów skanowanych obiektów, wybór czynności (w tym
również dla plików niepodlegających skanowaniu),
a także dobór sposobów obsługi zainfekowanych obiektów.
 • Wykrywanie złośliwych obiektów w wielokrotnie zarchiwizowanych plikach.
 • Stosowanie różnorodnych czynności w zależności
od rodzaju spamu, łącznie z przeniesieniem do kwarantanny
i dodaniem prefiksu do tematu wiadomości.
 • W razie konieczności – dodanie dowolnego tekstu do odsyłanych wiadomości.
 • Izolowanie zainfekowanych i podejrzanych plików w kwarantannie.
 • Wybór protokołu rozsyłania powiadomień – MAPI (wewnątrz organizacji Exchange), SMTP lub HTTP (zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej strefie DMZ).
 • Modyfikacja parametrów konta zarejestrowanego użytkownika programu i administrowanie aplikacją z poziomu konta zarejestrowanego użytkownika programu (nieadministracyjnego).
 • Powiadamianie administratora lub innych użytkowników o incydentach wirusowych.
 • Prowadzenie statystyki pracy zestawu.
 • Automatyczne aktualizacje.

 • Wymagania systemowe
  Wolne miejsce na dysku
  20 MB na instalację, 50 MB na dziennik zdarzeń, i dodatkowe 512 MB, które może być przydatne na archiwum dziennika zdarzeń.

  Obsługiwane systemy operacyjne
 • Przy korzystaniu z MS Exchange Server 2000/2003:
  Microsoft Windows 2000 Server lub Advanced Server z zainstalowanym SP4; Microsoft Windows Server 2003 (w wersji Standard, Enterprise lub Datacenter) z zainstalowanym SP1 lub w wyżej wersji.
 • Przy korzystaniu z MS Exchange Server 2007/2010:
  Microsoft Windows Server 2003 R2x64 z zainstalowanym SP2; Microsoft Windows Server 2008 x64.

Przydatne linki
Opis: 
http://products.drweb.com/exchange

Dr.Web dla serwerów pocztowych Kerio

Skanowanie antywirusowe załączników wszystkich wiadomości pocztowych, przekazywanych
 zgodnie z protokołami SMTP/POP3

Zalety

 • Doskonała zgodność z serwerami pocztowymi Kerio, potwierdzona testami Kerio Technologies.
 • Możliwość pracy w trybie scentralizowanej ochrony za pomocą Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite.
 • Dr.Web – obecnie jedyny rosyjski dodatek antywirusowy dla serwerów pocztowych Kerio, co jest niezwykle ważne przy dostarczaniu produktu przedsiębiorstwom państwowym.
 • Wsparcie użytkowników ze względu na lokalizację;
w Polsce – w języku polskim.
 • Minimalny czas dostarczania wiadomości i większa niezawodność produktu, dzięki wykorzystaniu technologii skanowania wielowątkowego.
 • Minimalne wymagania systemowe – bez obciążania sieci lokalnej.
 • Elastyczny, zorientowany na klienta system konfiguracji — wybór obiektów do skanowania i czynności na wykrytych wirusach lub podejrzanych plikach.
 • Możliwość wyboru czynności na plikach niepodlegających skanowaniu.
 • Komfortowe zarządzanie z konsoli administracyjnej serwera pocztowego Kerio.

 • Najważniejsze funkcje
 • Kontrola załączników plikowych wszystkich wchodzących
i wychodzących wiadomości elektronicznych.
 • Obsługiwane systemy operacyjne
 • Wersja dla Windows: Microsoft Windows 2000 SP4 + Rollup 1/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2003/2008 (wersje 32- i 64-bitowa).
 • Wersja dla Linux: Red Hat 9.0; Red Hat Enterprise Linux 4/5; Fedora Core 7 / 8; SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0 i 11.1; CentOS Linux 5.2 i 5.3; Debian 5.0; Ubuntu 8.04 LTS.

Przydatne linki
Opis: 
http://products.drweb.com/mailserver/kerio

Dr.Web dla IBM Lotus Domino

Ochrona antywirusowa i antyspamowa platformy IBM Lotus Domino sterowanej przez Windows i Linux

Zalety
Minimalna łączna wartość
Dr.Web dla IBM Lotus Domino pracuje nie tylko w oddzielnie stojących serwerach, ale i w serwerach partycji oraz klastrach Lotus Domino. Kopie antywirusów w różnych działach występują w pamięci komputera autonomicznie i wykorzystują bazy ogólne
i pliki wykonywalne. W tym przypadku licencję należy uzyskać tylko w jednej kopi, co istotnie zmniejsza koszty ochrony antywirusowej.

Ready for IBM Lotus software
Dr.Web dla IBM Lotus Domino wchodzi w skład zestawu
rozwiązań IBM Lotus Business Solutions Catalog i posiada znak Ready for IBM Lotus software. Znak ten potwierdza zgodność produktu z systemem Lotus Domino i świadczy o spełnieniu wszystkich wymagań zgodności z IBM.
Duża szybkość skanowania
Organizacja systemu Dr.Web dla IBM Lotus Domino, wyjątkowa metoda skanowania i możliwość elastycznego sterowania tym procesem pozwoliły osiągnąć bardzo dużą szybkość skanowania, przy małym zużyciu zasobów systemowych.
Prosta instalacja i elastyczna konfiguracja
Przewidziano automatyczne i łatwo sterowalne uruchamianie Dr.Web dla IBM Lotus Domino. Program obsługuje skrypty administracyjne i posiada szczegółową dokumentację. Komfort sterowania zestawem zapewnia możliwość elastycznego konfigurowania za pośrednictwem konsoli administratora. Środki dokładnej konfiguracji algorytmów antywirusa, na podstawie rezultatów skanowania, pozwalają odsyłać powiadomienia o wykrytych wirusach nadawcy, odbiorcom i administratorom systemu, zachowywać nagłówki otrzymanych wiadomości pocztowych oraz załączników do nich itp.
Komfort w administrowaniu.
Mechanizmy grupowania i sterowanie grupami znacząco upraszczają administrowanie ochroną antywirusową.
Najważniejsze funkcje

 • Bieżąca kontrola i filtrowanie wiadomości pocztowych
oraz wszystkich ich komponentów pod kątem wirusów, spamu i niepożądanych wiadomości lub kontrola z polecenia administratora.
 • Filtrowanie poczty pod kątem spamu, w tym z uwzględnieniem czarnych i białych list adresów.
 • Skanowanie dokumentacji w wyznaczonych bazach nsf pod kątem obecności wirusów.
 • Skanowanie obiektów na żądanie, za pomocą funkcji ręcznego uruchamiania i wstrzymywania zadań skanera.
 • Rozkład wiadomości pocztowych z wyodrębnieniem wszystkich ich komponentów do późniejszej analizy.
 • Leczenie zainfekowanych wiadomości pocztowych
i załączonych do nich plików.
 • Wykrywanie złośliwych obiektów w wielokrotnie zarchiwizowanych plikach.
 • Wykorzystanie mechanizmu wykrywania programów złośliwych, spakowanych przez nieznane programy do pakowania.
 • Wykorzystanie dodatkowej technologii wykrywania nieznanych złośliwych obiektów, która zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia najnowszych typów wirusów.
 • Przechowywanie zainfekowanych i podejrzanych obiektów w kwarantannie (dostęp do przeniesionych
do kwarantanny obiektów jest możliwy za pośrednictwem klienta Lotus Notes).
 • Powiadamianie o wynikach skanowania za pomocą szablonów opisanych w systemie, co pozwala adresatom, administratorom i innym osobom uzyskiwać informacje w najdogodniejszej formie.
 • Prowadzenie statystyki pracy systemu.
 • Ochrona pracy własnych modułów przed uszkodzeniami.
 • Automatyczne aktualizacje.
 • Obsługiwane systemy operacyjne
 • Wersja dla Windows:
Windows Server 2000/2003/2008/2008R2 (wersje 32- i 64-bitowa).
 • Wersja dla Linux: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) w wersji 4 i 5, Novell SuSE Linux Enterprise Server (SLES) w wersji 9 i 10 (tylko wersja 32-bitowa).

Przydatne linki
Opis: 
http://products.drweb.com/lotus

Skrót aktualności

03 grudnia 2012

Powstała polska wersja strony internetowej nt. darmowego narzędzia Dr.Web CureIt!...

20 sierpnia 2012

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że od dnia 01.08.2012 firma...

20 sierpnia 2012

Od dnia 02.08.2012 do 13.08.2012 czterech naszych pracowników otrzymało certyfikaty...

więcej nowości »