Produkty dla firmy

Dr.Web Gateway Security Suite

Ochrona bram internetowych

 • Dr.Web dla bram
internetowych UNIX
 • Dr.Web dla bram
internetowych Kerio
 • Dr.Web dla Microsoft ISA Server i Forefront TMG
 • Dr.Web dla MIMEswepper
 • Dr.Web dla Qbik WinGate

Dr.Web dla bram internetowych UNIX

Skanowanie antywirusowe ruchu sieciowego HTTP i FTP, przechodzącego przez korporacyjną bramę internetową – serwer proxy

Zalety

 • Skuteczne filtrowanie ruchu w sieci na poziomie serwera ICAP – praktycznie bez ograniczania szybkości dostarczenia treści.
 • Wysoka skalowalność.
 • Zdolność przetwarzania gigantycznych zbiorów informacji w czasie rzeczywistym.
 • Znaczące zmniejszenie kosztów korzystania z Internetu.
 • Doskonała zgodność – integracja z dowolnym zabezpieczeniem programowym, wspomagającym protokół ICAP, ze wszystkimi znanymi ekranami międzysieciowymi.
 • Brak wysokich wymagań wobec zasobów systemowych.
 • Elastyczność i komfort w administrowaniu.

Najważniejsze funkcje

 • Skanowanie antywirusowe ruchu sieciowego FTP i HTTP.
 • Scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem administratora sieciowego – Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite.
 • Filtrowanie dostępu według typu MIME i rozmiaru
plików lub według nazwy hosta.
 • Regulacja dostępu do zasobów sieciowych.
 • Optymalizacja kontroli ruchu w sieci, dzięki wykorzystaniu technologii Preview.
 • Praca zarówno z protokołem IPv4, jak i z protokołem następnej generacji IPv6.
 • Kontrola i stosowanie różnorodnych czynności
w zależności od typów skanowanych plików.
 • Izolacja zainfekowanych obiektów w kwarantannie.
 • Dostarczenie raportu w dogodnej formie.
 • Obsługa kilku zapytań w trakcie jednego połączenia.
 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Monitoring i automatyczne przywrócenie pracy systemu
 • Powiadomienie użytkownika o próbach załadowania złośliwej strony lub o wykryciu wirusa.

Obsługiwane systemy operacyjne

 • Linux z jądrem w wersji 2.4.x i wyższej.
 • FreeBSD w wersji 6.х i wyższej (dla platformy Intel x86).
 • Solaris w wersji 10 (dla platformy Intel x86).
 • Dowolne serwery proxy, w pełni obsługujące protokół ICAP, w szczególności Squid w wersji nie niższej niż 3.0, Shweby w wersji nie niższej niż 1.0, SafeSquid w wersji nie niższej niż 3.0.

Przydatne linki
Opis:http://products.drweb.com/gateway/unix

Dr.Web dla bram internetowych Kerio

Antywirusowe skanowanie ruchu w sieci, przekazywanego za pośrednictwem protokołów HTTP, FTP, SMTP i POP3, a także za pośrednictwem usługi sieciowej Kerio Clientless SSL VPN

Zalety

 • Solidne zabezpieczenie dostępu do Internetu zarówno prywatnym użytkownikom, jak i firmom różnej wielkości i prowadzących różnego rodzaju działalność.
 • Możliwość pracy w trybie scentralizowanej ochrony za pomocą Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite.
 • Komfort administrowania – możliwość otrzymywania wiadomości o wszystkich incydentach wirusowych
zarówno przez powiadomienia pocztowe, jak i przez SMS.
 • Minimalny czas dostarczania wiadomości, dzięki skanowaniu wielowątkowemu. Najważniejsze funkcje
 • Wykrywanie obiektów złośliwych, przekazywanych za pośrednictwem protokołów HTTP, FTP, SMTP i POP3, a także za pośrednictwem usługi sieciowej Kerio Clientless SSL VPN.
 • Wykrywanie zainfekowanych załączników 
w wiadomościach elektronicznych przed ich przetworzeniem przez serwer pocztowy.
 • Tworzenie listy sprawdzanych protokołów wymiany danych.
 • Przegląd informacji o pracy programu za pośrednictwem konsoli sieciowej.
 • Skanowanie z możliwością konfiguracji parametrów: wybór maksymalnego rozmiaru, typów skanowanych obiektów, sposobów obsługi zainfekowanych plików.
 • Podjęcie działań dotyczących wykrytych zagrożeń zgodnie z konfiguracjami Kerio.
 • Uruchomienie/zatrzymanie wykrywania programów złośliwych (według ich typów).
 • Rejestracja błędów i zaistniałych zdarzeń
w dzienniku zdarzeń (Event Log) i w dzienniku tekstowym.
 • Rozsyłanie powiadomień pocztowych o różnych zdarzeniach wybranym użytkownikom.
 • Automatyczne aktualizacje baz wirusów.

Wymagania systemowe

 • Co najmniej 55 MB wolnego miejsca na dysku.
 • System operacyjny Microsoft Windows 2000 SP4 + Rollup 1/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2003/2008 (wersje 32- i 64-bitowa).
 • Ekran międzysieciowy Kerio 6 lub w późniejszej
wersji.

Przydatne linki
Opis:
http://products.drweb.com/gateway/kerio

Dr.Web dla Microsoft ISA Server i Forefront TMG

Antywirusowe i antyspamowe skanowanie ruchu w sieci,
przekazywanego przez serwery Microsoft ISA Server i Forefront TMG

Zalety

 • Skanowanie wszelkich obiektów w minimalnie krótkim czasie, dzięki wykorzystaniu technologii dynamicznej analizy potrzeb innych usług serwerowych w zasobach oraz błyskawiczne, automatyczne przełączanie między zadaniami.
 • Wykorzystywanie możliwości najnowszych platform w celu przyspieszenia szybkości skanowania.
 • Możliwość pracy na serwerach o praktycznie dowolnej konfiguracji – w tym na serwerach z małą ilością pamięci operacyjnej.
 • Ochrona serwerów rzeczywistych i wirtualnych.
 • Wbudowany antyspam, niewymagający przeszkolenia (działa od momentu instalacji), który istotnie zmniejsza obciążenie serwera i zwiększa wydajność pracowników firmy.
 • Blokowanie dostępu do różnych zasobów internetowych i możliwość filtracji według rodzajów plików, co pozwala firmie wykluczyć przeniknięcie wirusów z zasobów, o których wiadomo, że są złośliwe, a także zmniejszyć wielkość ruchu sieciowego.
 • Unikatowe technologie wykrywania nieznanych (najnowszych) programów do pakowania i złośliwych obiektów.
 • Duże możliwości odnośnie do instalacji i dokładnej konfiguracji w zależności od potrzeb firmy.
 • Wyczerpująca dokumentacja.

Najważniejsze funkcje

 • Antywirusowe i antyspamowe skanowanie całego przechodzącego ruchu sieciowego, w tym załączonych plików.
 • Możliwość skanowania na bieżąco przechodzących plików z możliwością wykrywania złośliwych obiektów w wielokrotnie zarchiwizowanych plikach.
 • Leczenie zainfekowanych plików.
 • Stosowanie różnorodnych czynności w zależności od rodzaju spamu.
 • Dodawanie tekstu przewodniego do wiadomości pocztowych, które zawierały zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 • Blokowanie dostępu do zainfekowanych danych wszystkim użytkownikom sieci lokalnych.
 • Ograniczenie dostępu użytkowników do zasobów internetowych za pomocą funkcji Kontroli biura.
 • Izolowanie zainfekowanych i podejrzanych plików w kwarantannie.
 • Powiadamianie administratora o incydentach wirusowych.
 • Prowadzenie statystyki pracy zestawu.
 • Automatyczne aktualizacje.

Wymagania systemowe

 • Przy korzystaniu z Microsoft ISA Server:
  • Procesor Pentium III 733 MHz i w wyższej wersji.
  • RAM: 1 GB i więcej.
  • Wolne miejsce na dysku: 300 MB na instalację. Wymagana jest dodatkowa ilość wolnego miejsca na dysku do czasowego przechowywania danych na etapie skanowania antywirusowego.
  • System operacyjny: Microsoft Windows Server 2003 x86 z Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows Server 2003 R2 x86.
  • Serwer proxy: Microsoft ISA Server 2004, Microsoft ISA Server 2006.
 • Przy korzystaniu z Microsoft Forefront TMG:
  • Procesor Pentium III 1.86 GHz i w wyższej wersji.
  • RAM: 2 GB i więcej.
  • Wolne miejsce na dysku: 300 MB na instalację. Wymagana jest dodatkowa ilość wolnego miejsca na dysku do czasowego przechowywania danych na etapie skanowania antywirusowego.
  • System operacyjny: Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2.
  • Serwer proxy: Microsoft Forefront TMG 2010.

Przydatne linki
Opis: http://www.drweb.com/products/gateway/isa

Dr.Web dla Qbik WinGate

Antywirusowe i antyspamowe skanowanie ruchu w sieci, przekazywanego za pośrednictwem protokołów HTTP/POP3/FTP serwera proxy i serwera SMTP Qbik WinGate

Zalety

 • Dr.Web dla Qbik WinGate to obecnie jedyny dodatek dla Qbik WinGate w rosyjskiej wersji językowej.
 • Tylko Dr.Web dla Qbik WinGate posiada zarówno dokumentację, jak i wsparcie techniczne bezpośrednio od producenta.
 • W odróżnieniu od konkurencyjnych odpowiedników, produkt firmy „Doctor Web” daje możliwość antyspamowej filtracji. Wydajny i zwarty moduł antyspamowy nie wymaga przeszkolenia, pozwala określać różne czynności dla każdej z trzech przewidzianych przez program kategorii spamu
oraz tworzyć czarne i białe listy adresów elektronicznych.
 • Oprócz tego oferowana jest bezkonkurencyjna technologia wykrywania nieznanych złośliwych obiektów (Origins Tracing™), również tych znajdujących się w archiwach nieznanego formatu.

Najważniejsze funkcje

 • Antywirusowe i antyspamowe skanowanie wiadomości pocztowych, przekazywanych za pośrednictwem protokołów SMTP i POP3, włącznie ze skanowaniem załączonych plików.
 • Antywirusowe skanowanie plików i danych, przekazywanych za pośrednictwem protokołów HTTP i FTP.
 • Leczenie zainfekowanych plików, przekazywanych za pośrednictwem protokołu HTTP.
 • Dziennik zdarzeń.
 • Własny panel zarządzania i menedżer kwarantanny.
 • Automatyczne aktualizacje baz wirusów.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/gateway/qbik

Dr.Web dla MIMEsweeper

Ochrona antywirusowa i antyspamowa pocztowego ruchu sieciowego, przechodzącego przez serwery filtrowania treści ClearSwift MIMEsweeper

Zalety

 • Prosta instalacja i konfiguracja
 • Zintegrowane z Dr.Web dla MIMEsweeper narzędzia konfiguracji to mistrzowie tworzenia scenariuszy – 
dzięki nim można automatycznie tworzyć najbardziej aktualne scenariusze kontroli wiadomości (typ 1 według klasyfikacji ClearSwift).
 • Zgodność z DEP
 • Dr.Web dla MIMEsweeper obsługuje technologię zapobiegania wykonywaniu danych (Data Execution Prevention, DEP), która pozwala na dodatkowe skanowanie pamięci i zapobieganie uruchomieniu złośliwego kodu. Dzięki temu użytkownicy nie muszą zmieniać trybu pracy DEP – złośliwe oprogramowanie nie będzie w stanie wykorzystywać mechanizmu obsługi wyjątków Windows.
 • Elastyczne konfiguracje-Po wykryciu zainfekowanego obiektu, dodatek próbuje go wyleczyć lub – jeżeli nie została wybrana opcja leczenia – od razu go usuwa. Jeżeli do wiadomości pocztowej załączonych jest kilka plików lub archiwów, dodatek unieszkodliwia tylko zainfekowane załączniki. Po wykryciu wirusa w treści wiadomości filtr treści przenosi daną wiadomość do kwarantanny. „Zdrowe” wiadomości, pliki i archiwa przekazywane są adresatowi bez zmian. Złośliwe wiadomości, których dodatek Dr.Web nie jest w stanie neutralizować, po oznakowaniu domyślnie przenoszone są do kwarantanny.

Najważniejsze funkcje

 • Skanowanie wiadomości pocztowych i ich załączników, w tym archiwów, przed ich przetworzeniem przez serwer
pocztowy.
 • Leczenie zainfekowanych obiektów.
 • Izolowanie zainfekowanych i podejrzanych plików w kwarantannie.
 • Filtrowanie poczty pod kątem spamu, w tym z wykorzystaniem czarnych i białych list.
 • Prowadzenie statystyki pracy zestawu.
 • Automatyczne aktualizacje.

Wymagania systemowe

 • Co najmniej 35 MB wolnego miejsca na dysku.
 • System operacyjny: Windows Server 2000 z pakietem aktualizacji 4 (SP4) lub w wyższej wersji Server 2003 lub jeszcze późniejszej.
 • Pocztowy filtr treści ClearSwift MIME-sweeper™ for SMTP 5.2 lub w jeszcze późniejszej wersji.

Przydatne linki
Opis: 
http://products.drweb.com/mimesweeper

Skrót aktualności

03 grudnia 2012

Powstała polska wersja strony internetowej nt. darmowego narzędzia Dr.Web CureIt!...

20 sierpnia 2012

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że od dnia 01.08.2012 firma...

20 sierpnia 2012

Od dnia 02.08.2012 do 13.08.2012 czterech naszych pracowników otrzymało certyfikaty...

więcej nowości »