Co to jest IT?

IT (Information Technology) to dziedzina zajmująca się przetwarzaniem, przechowywaniem i przesyłaniem informacji z wykorzystaniem technologii informatycznych.

W skład IT wchodzą m.in. takie dziedziny jak:

IT jest niezbędne w dzisiejszych czasach, ponieważ coraz więcej dziedzin życia jest związanych z technologią informatyczną, takich jak biznes, edukacja, medycyna, czy też administracja publiczna. Dzięki IT możliwe jest m.in. szybkie przetwarzanie informacji, zdalna komunikacja, przechowywanie i udostępnianie danych, czy też automatyzacja procesów biznesowych.

Zadaj pytanie on-line