Co to jest kwadrat Gartnera?

Kwadrat Gartnera (ang. Gartner's Magic Quadrant) to narzędzie analityczne stworzone przez firmę badawczą Gartner, które służy do oceny pozycji i strategii różnych firm na rynku.

Kwadrat Gartnera jest graficzną reprezentacją czterech kwadrantów, w których przedstawione są firmy, a każdy kwadrant odnosi się do dwóch czynników: wykonania i wizji. Wizja odnosi się do zdolności firmy do rozwoju i dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, natomiast wykonanie odnosi się do zdolności firmy do dostarczania produktów i usług o wysokiej jakości oraz zgodnych z wymaganiami klientów.

Firmy, które znajdują się w górnym lewym kwadrancie, są uważane za liderów rynkowych, które posiadają zarówno silną wizję, jak i zdolność do wykonywania swojej strategii. Firmy w dolnym lewym kwadrancie uważane są za tych, którzy mają silną wizję, ale słabe wykonanie. Firmy w górnym prawym kwadrancie mają silne wykonanie, ale słabą wizję, a te w dolnym prawym kwadrancie mają słabe wykonanie i słabą wizję.

Kwadrat Gartnera jest często używany jako narzędzie do oceny dostawców technologii, takich jak oprogramowanie, usługi chmurowe, sieci komputerowe i inne technologie. Jest to użyteczne narzędzie, ponieważ pozwala przedsiębiorstwom na lepsze zrozumienie siły i słabości dostawców technologii i umożliwia im lepsze podejmowanie decyzji biznesowych.

Kwadrat Gartnera jest narzędziem analitycznym, które może być stosowane dla różnych branż i sektorów rynku. Na przykład, w dziedzinie technologii informacyjnych, firma Gartner publikuje coroczne raporty dotyczące różnych kategorii technologii, w których przedstawia rankingi firm wchodzących do Kwadratu Gartnera.

Przykładowo, w raporcie "Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services" opublikowanym w 2021 roku, do kwadratu Gartnera w kategorii liderów zostały zakwalifikowane firmy takie jak Amazon Web Services, Microsoft, Google Cloud Platform, a także Alibaba Cloud, Oracle Cloud Infrastructure, IBM Cloud i VMware. W kategorii niszowych graczy znalazły się firmy takie jak Tencent Cloud, DigitalOcean i OVHcloud.

W innym przykładzie, w raporcie "Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service" opublikowanym w 2021 roku, liderami rynku zostały uznane takie firmy jak Dell Boomi, Informatica, MuleSoft, IBM i Microsoft, podczas gdy w kategorii niszowych graczy znalazły się takie firmy jak SnapLogic i Talend.

Warto jednak zauważyć, że Kwadrat Gartnera nie jest jedynym narzędziem oceny dostawców technologii i strategii rynkowych. Istnieją również inne raporty i rankingi przygotowane przez niezależne instytucje i firmy badawcze, które również mogą być wartościowymi źródłami informacji przy wyborze dostawców i rozwiązań technologicznych.

Zadaj pytanie on-line