Hyprovision DLP - ochrona przed wyciekiem danych

Hyprovision DLP - Kompleksowa ochrona przed wyciekiem danych Hyprovision DLP - Statystyki

Profesjonalny system Hyprovision DLP (Data Loss Prevention) skutecznie usprawnia pracę wielu działów w organizacji i zapewnia bezpieczeństwo danych. Zarządzaj wrażliwymi danymi za pomocą konsoli, która umożliwia proste monitorowanie, blokowanie, kontrolowanie i ustawianie niestandardowych polityk oraz reguł bezpieczeństwa. Webowy interfejs wyposażony w możliwość graficznej analizy danych zapewnia komfortowe monitorowanie bezpieczeństwa. Hyprovision DLP gwarantuje pełną skalowalność systemu, sięgającą powyżej kilkudziesięciu tysięcy punktów końcowych z zachowaniem pełnej wydajności.


Dla kogo dedykowany jest system Hyprovision DLP?

Hyprovision DLP Ico

Instytucji administracji publicznej

Hyprovision DLP Ico

Przedsiębiorców prywatnych

Hyprovision DLP Ico

Organizacji pozarządowych

Funkcje produktu Hyprovision DLP


Hyprovision DLP Zrzut

Kontrola urządzeń

Monitorowanie i blokowanie. Szczegółowa kontrola oparta na unikalnym identyfikatorze urządzenia, identyfikatorze produktu, numerze seryjnym. Identyfikacja urządzeń szyfrowanych.

Ochrona danych w spoczynku

Identyfikuj, monitoruj i zabezpieczaj poufne dane. Automatyczna lub manualna inwentaryzacja danych.

Ochrona danych w użyciu

Monitoruj, kontroluj i blokuj dostęp do danych. Szczegółowa kontrola dostępu oraz użycia dokumentów.

Ochrona danych w ruchu

Monitoruj, kontroluj i blokuj przesyłanie plików. Szczegółowa kontrola zawartości plików przed wysłaniem.

Kontrola aplikacji

Monitoruj użycie aplikacji i procesów przez pracowników na wszystkich bądź wybranych komputerach. Zablokuj możliwość uruchamiania programów z czarnej listy. Ustal kto, kiedy i gdzie uruchomił wybrany proces.

Kontrola wydruków

Monitoruj drukowane dokumenty. Zablokuj drukowanie dokumentów poufnych na wybranych drukarkach. Ustal, kto i kiedy wydrukował dokumenty zawierające wybrane treści.

Hyprovision DLP Zrzut
Hyprovision DLP Zrzut

Kontrola e-mail

Monitoruj zawartość e-maili pod kątem występowania w niej konkretnej treści. Monitoruj nadawców, odbiorców i wysyłane załączniki. Zablokuj możliwość wysłania e-mailem dokumentów szczególnie chronionych.

Filtrowanie www

Monitoruj i blokuj korzystanie z wybranych stron www oraz pobieranie treści i plików z tych stron.

Certyfikat BTC

Jesteśmy autoryzowanym partnerem

Firma Technologie Internetowe jest certyfikowanym partnerem w zakresie dystrybucji oprogramowania eAuditor, Hyprovision DLP oraz eHelpdesk.

Zadaj pytanie on-line